Witaj szanowny Gościu na forum Odjechani.com.pl. Serdecznie zachęcamy do rejestracji. Tylko u nas tak przyjazna atmosfera. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować i dołączyć do grona Odjechanych!

Strona odjechani.com.pl może przechowywać Twoje dane osobowe, które w niej zamieścisz po zarejestrowaniu konta. Odjechani.com.pl wykorzystuje również pliki cookies (ciasteczka), odwiedzając ją wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie oraz rejestrując konto wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach funkcjonowania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Pozdrawiamy!


Naturalne metody antykoncepcyjne
#1
Stosunek zatrzymany

Stosunek zatrzymany to metoda antykoncepcyjna stosowana przez mężczyzn. Partner podczas stosunku dochodzi do momentu wytrysku, zatrzymuje się i nie dopuszczając do niego, nie osiąga orgazmu. W przypadku niepowodzenia ta metoda może się przekształcić w stosunek przerywany.
Zalety
metoda powszechnie dostępna i tania
metoda nie wymaga zastosowania dodatkowych przyborów
Wady
dosyć duża zawodność metody wynika z faktu, że minimalne ilości nasienia wydostają się na zewnątrz zanim jeszcze dojdzie do zatrzymania lub wytrysku co zwiększa możliwość zapłodnienia
młode osoby mają trudności w opanowaniu tej metody na początku jej stosowania
Skuteczność
wskaźnik Pearla tej metody antykoncepcyjnej waha się od 10 do 40 i zależy od doświadczenia mężczyzn

Stosunek przerywany

Stosunek przerywany (wycofanie) to prawdopodobnie jedna z najwcześniej stosowanych metod antykoncepcyjnych. Metoda przeznaczona dla mężczyzn, a polega ona na wycofaniu członka z pochwy zanim dojdzie do wytrysku nasienia. Metoda ta wymaga od mężczyzny ciągłej koncentracji i czujności aby w odpowiedniej chwili przerwać stosunek.
Zalety
metoda powszechnie dostępna
tania
metoda nie wymaga zastosowania dodatkowych przyborów
Wady
długotrwałe stosowanie tej metody może doprowadzić do osłabienia organizmu, mężczyzna staje się bardziej nerwowy, częściej dochodzi u niego do zaburzeń czynnościowych
duża zawodność metody wynika z faktu, że minimalne ilości nasienia wydostają się na zewnątrz zanim jeszcze dojdzie do wytrysku co zwiększa możliwość zapłodnienia
młode osoby mają trudności w opanowaniu tej metody na początku jej stosowania
Skuteczność
w zależności od doświadczenia mężczyzny wskaźnik Pearla tej metody waha się od 10 do 36
skuteczność tej metody znacznie się poprawia po zastosowaniu chemicznych środków dopochwowych

Metoda termiczna

Metoda ta polega na unikaniu współżycia w czasie dni uważanych za płodne, które wyznaczamy opierając się na następujących założeniach:
w fazie owulacyjnej i lutealnej cyklu następuje wzrost wydzielania progesteronu, który działając na ośrodek termoregulacji powoduje wzrost podstawowej temperatury ciała; jej podwyższenie dowodzi o obecności czynnego ciałka żółtego;
wyższa temperatura ciała o 0,5o C w ciągu 3 kolejnych dni w porównaniu do 6 dni poprzedzających świadczy o przebytym jajeczkowaniu;
okres płodny trwa 9 dni: 6 dni przed podwyższeniem temperatury i 3 dni po jej podwyższeniu;
Wyznaczanie dni płodnych
Należy mierzyć temperaturę ciała codziennie tym samym termometrem, przez 5 minut w jamie ustnej pod językiem, przez 3 minuty w pochwie lub odbytnicy (stale w tym samym miejscu) bezpośrednio po obudzeniu się po 6 - 8 godzinnym leżeniu. Mierzenie musi odbywać się codziennie o tej samej porze z dokładnością do 1 godziny. Przed każdym mierzeniem termometr należy „strząsnąć”.
Wyniki pomiarów należy zaznaczyć na wykresie. Ze względu na podstawową temperaturę ciała cykl miesiączkowy jest podzielony na dwie fazy.
Na wykresie I fazie cyklu charakteryzującego się niższą temperaturą ciała kreślimy linię pozioma o 0,5°C powyżej najwyższej temperatury tej fazy.
3 pierwsze dni, które występują po przejściu wykresu przez linię wykreśloną w kroku 3 uznajemy za ostatnie dni płodne cyklu, a dni od 4 dnia do pierwszego dnia miesiączki uznajemy za okres niepłodności poowulacyjnej (II faza cyklu). Okres ten trwa do wystąpienia miesiączki.
Aby określić ilość dni niepłodnych w I fazie cyklu znając długość trwania najkrótszego cyklu i najkrótszej I fazy cyklu (fazy niskich temperatur) określanych na podstawie minimum 12 ostatnich cykli należy od najkrótszego cyklu odjąć 19 dni, a od najkrótszej fazy niskich temperatur 6 dni. Otrzymane liczby stanowią ilość dni niepłodnych poczynając od 1 dnia miesiączki. W przypadku, kiedy otrzymane liczby różnią się między sobą dla większego bezpieczeństwa należy wybrać mniejszą.
Zalety
całkowicie obojętna dla zdrowia
nie wymaga ingerencji chemicznej, hormonalnej i innej
Wady
metoda ta wymaga dużo samodyscypliny, sumienności i dokładności w wykonywaniu pomiarów
konieczność zaprzestania współżycia w określone dni cyklu
choroby zakaźne i infekcje przebiegające z podwyższeniem temperatury ciała często powodują zafałszowanie wyniku
możliwość wystąpienia kłopotów z interpretacją wykresu
w przypadku cykli bezowulacyjnych (10-20% cykli) nie obserwuje się dwufazowego przebiegu wykresu temperatury co może być przyczyną błędnej interpretacji
metoda nieprzydatna w okresie poporodowym, gdyż okres jajeczkowania jest trudny do określenia
Skuteczność
wskaźnik Pearl'a dla tej metody wynosi 0,3-17,3 w zależności od sumienności i dokładności przeprowadzanych pomiarów i ich interpretacji

Metoda kalendarzowa


Metoda ta często określana jako metoda rytmu, kalendarzyk małżeński lub metoda Ogino-Knausa polega na unikaniu współżycia w czasie dni uważanych za płodne. Dni płodne wyznaczamy zakładając, że komórka jajowa żyjąca przeciętnie 12 - 24 godziny jest uwalniana między 12 a 16 dniem przed rozpoczęciem następnej miesiączki oraz że plemniki są zdolne do zapłodnienia przez około 5 -7 dni od stosunku (ejakulacji).
Metoda ta nadaje się dla kobiet miesiączkujących regularnie i prowadzących spokojny tryb życia.
Wyznaczanie dni płodnych
Należy notować długości około 12 cykli lub większej jej liczby.
Spośród obserwowanych cykli należy wybrać dwa : najdłuższy i najkrótszy.
Aby otrzymać pierwszy dzień płodny cyklu odejmujemy od ilości dni najkrótszego cyklu 16 dni (otrzymany dzień to dzień owulacji) a następnie 7 dni jak czas przeżycia plemników.
Aby otrzymać ostatni dzień płodny cyklu należy od ilości dni najdłuższego cyklu odjąć 12 dni (otrzymany dzień to dzień owulacji) a następnie dodać 2 dni jako czas przeżycia komórki jajowej.
Za dni niepłodne uważa się dni cyklu od pierwszego dnia miesiączki, poprzedzające pierwszy dzień płodny oraz dni występujące po ostatnim dniu płodnym aż do miesiączki.
Zalety
nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych środków
całkowicie obojętna dla zdrowia
Wady
konieczność zaprzestania współżycia w określone dni cyklu
narzuca obowiązek systematycznych obserwacji i prowadzenia notatek
wykluczona przy nieustabilizowanym trybie życia
zawodna gdy: podróżujesz, odchudzasz się, chorujesz, jesteś przemęczona, żyjesz w stresie - powoduje to nieoczekiwaną zmianę terminu jajeczkowania
metoda ta nie powinna być stosowana u kobiet u których cykl trwa mniej niż 25 dni lub różnica w trwaniu różnych cykli jest większa niż 8 dni
niska skuteczność
Skuteczność
wskaźnik Pearl'a 14 - 50

Metoda Billingsów

Metoda Billingsów wprowadzona przez australijskie małżeństwo o takim samym nazwisku często nazywana metodą obserwacji śluzu polega na unikaniu współżycia w czasie dni uważanych za płodne na podstawie oceny śluzu szyjkowego wytwarzanego przez gruczoły szyjki macicy. Dni płodne wyznaczamy opierając się na codziennej obserwacji śluzu szyjkowego. Podstawowe zasady prowadzenia obserwacji:
Obecność lub brak śluzu stwierdza się podczas normalnych czynności, w ciągu dnia
Obserwacje należy prowadzić bardzo starannie, a następnie dokładnie zapisywać
W pierwszym miesiącu obserwacji śluzu należy zaniechać współżycia
Obserwacja śluzu
Obserwując śluz, który zmienia się w zależności od stężenia produkowanych przez jajnik hormonów. Wysoki poziom estrogenu prowadzi do wytwarzania obfitego i śliskiego śluzu szyjkowego. W miarę narastania stężenia progesteronu w drugiej fazie cyklu śluz staje się mniej obfity, nieprzejrzysty. Możemy wyróżnić kilka okresów w czasie cyklu miesięcznego:
Okres niepłodności przed jajeczkowaniem. - Występuje zaraz po ustąpieniu krwawienia miesięcznego. Składa się z dwóch etapów:

Etap I suchy: charakteryzuje się brakiem śluzu w czasie którym kobieta odczuwa przez kilka dni suchość w okolicy przedsionka pochwy oraz zewnętrznych narządów płciowych. Etap ten może nie wystąpić.

Etap II: charakteryzuje się lepką, gęstą i skąpą wydzieliną, która nie zmienia się przez kilka dni.
Okres płodny - Początek okresu płodnego sygnalizuje pojawienie się śluzu o nowych cechach. Jest on jasny, gładki, śliski, przezroczysty i daje się wyciągnąć w nitki (taki śluz przedłuża żywotność plemników, pozwalając im dotrzeć do jajowodów, gdzie następuje zapłodnienie). Towarzyszy mu uczucie wilgotności i śliskości w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. W przypadku cykli krótkich, śluz tego typu może się pojawić w ostatnich dniach krwawienia lub tuż po miesiączce. Opisana tu zmiana charakteru śluzu jest sygnałem zbliżającej się owulacji (wyprzedza ją o około 6 dni).
Szczyt płodności - Jest to ostatni dzień występowania śluzu płodnego. Najobfitsze wydzielanie śluzu nie zawsze przypada na dzień szczytu płodności, może go poprzedzić nawet o 48 godzin. Jajeczkowanie występuje po szczycie wydzielania.
Okres niepłodności po jajeczkowaniu - Następuje od czwartego dnia po szczycie płodności. Po owulacji śluz znowu staje się gęsty, lepki i nieprzejrzysty lub zanika zupełnie aż do miesiączki.
Zalety
całkowicie obojętna dla zdrowia
Wady
konieczność zaprzestania współżycia w określone dni cyklu
wymaga samodyscypliny, sumienności i dokładności w wykonywaniu pomiarów
możliwość wystąpienia kłopotów z interpretacją rodzaju śluzu
niska skuteczność (szczególnie w przypadku braku doświadczenia)
Skuteczność
Wskaźnik Pearla dla tej metody wynosi 0,5 - 40 w zależności od prawidłowego opanowania zasad, zrozumienia i sumienności stosowania metody.

Metoda objawowo-termiczna

W metodzie tej dla wyznaczenia dni płodnych opieramy się na codziennej obserwacji śluzu szyjkowego (metoda Billingsa), mierzeniu podstawowej temperatury ciała (metoda termiczna Ogino-Knausa), obliczaniu okresu płodnego (metoda kalendarzowa).
Początek okresu niepłodności przedowulacyjnej wyznaczamy na podstawie metody rytmu oraz na podstawie metody Billingsów. Jeśli wyliczone terminy różnią się od siebie, to dla większej pewności należy przyjąć dzień wcześniejszy.

Koniec okresu płodności a początek okresu niepłodności absolutnej wyznaczamy również przy pomocy metody rytmu i metody Billingsa. Jeśli wyliczone terminy różnią się między sobą to jako dzień początku okresu niepłodności należy przyjąć dzień późniejszy.

Przydatnym sygnałem momentu jajeczkowania jest wystąpienie bólów owulacyjnych. Są to nagłe, silne dolegliwości bólowe po jednej stronie brzucha, spowodowane rozciąganiem otoczki jajnika podczas uwolnienia komórki jajowej. Objaw ten występuje u niewielkiej grupy kobiet.
Komórka jajowa uwalniana jest w okresie 24 – 48 godzin od epizodu wystąpienia tych dolegliwości. Dodając 3 dni na przeżycie jej przeżycie można założyć, że poowulacyjny okres niepłodności zaczyna się około 5 dni po wystąpieniu bólów.
Zalety
większa skuteczność w związku z oceną wielu czynników
Wady
metoda ta jest najbardziej skomplikowana ze wszystkich pozostałych metod naturalnych
Skuteczność
Wskaźnik Pearla dla tej metody wynosi 3,3 - 35 w zależności od prawidłowego opanowania zasad, zrozumienia i sumienności stosowania metody.

Metoda laktacyjnego braku miesiączki

Karmienie piersią może stanowić skuteczną metodę zapobiegania ciąży, związaną z zahamowaniem owulacji na skutek hiperplolaktynemi. Metoda laktacyjnego braku miesiączki (LAM) ta jest skuteczna wyłąłcznie wtedy, gdy spełnione są trzy podstawowe warunki:
od porodu nie upłynęło więcej niż pół roku
nie wystąpiła miesiączka w tym okresie
niemowlę musi być w tym czasie karmione wyłącznie piersią przez całą dobę, nie rzadziej niż co dwie - trzy godziny.
Jeżeli choć jeden z tych warunków nie jest spełniony, należy stosować inną metodę antykoncepcyjną. Przy spełnieniu wszystkich wymogów możliwość powrotu płodności wynosi 0,7%.
Zalety
efektywna i bezpieczna metoda oparta na karmieniu piersią;
nie trzeba prowadzić żadnych obserwacji
Wady
może być stosowana przez matkę w ciągu sześciu miesięcy po porodzie.
autor:lek. med. Bogdan Kowalczyk
  Odpowiedz


Podobne wątki…
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Pigułki antykoncepcyjne-cała prawda Beata 10 7 826 02.03.2011, 01:22
Ostatni post: adam-as

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości